Celosvětová nezávislá síť agentů v destinacích

Používáme nezávislou síť dlouhodobě prověřených agentů schopných odbavit a manipulovat nebezpečné zásilky dle zákonů dané země. Tito agenti nemají žádná omezení ohledně přeprav nebezpečného zboží (zvláště pak explosiv), své práci rozumí a jsou to odborníci.